overdrev.dk
FAQ

FAQ

Hvad koster det at bo i Overdrevet?
Vi betaler en månedlig afgift til drift, som er afhængig af husstandens størrelse. For en familie med to
voksne og to børn er det ca. 5800 kr.. Beløbet dækker el og vand i fælleshuset, varme, nogle forsikringer,
husmaling, vaske- og rengøringsmidler, avisabonnement, grøntsager fra haven og brug af alle
fællesfaciliteter og redskaber. Hensættelser til vedligehold, nyanskaffelser og -anlæg ligger også i den
månedlige drift betaling, og bofælleskabet drives efter princippet om at undgå økonomiske overraskelser.


Hvad koster maden?
Børn indtil to år betaler ikke for mad. Fra 2 til 13 år er prisen 17 kr. og for voksne 34 kr. pr. måltid.


Må jeg hente grønsager til mig selv i haven?
Ja, når havegruppen løbende frigiver grøntsagerne, kan vi hente til privat brug, når madholdet har forsynet
sig. Æg er gratis til eget forbrug.


Hvor ofte er der fællesspisning?
Vi spiser sammen kl. 18 alle dage undtagen fredag. Lørdag spiser vi kl 18.30. Den dag serverer madholdet
også dessert.


Skal jeg deltage i fællesspisningen?
Deltagelse i fællesspisning og på madhold er obligatorisk for alle voksne og unge over 12 år (12- til 15-årige
dog på deltid). Har man brug for at spise hjemme, er man velkommen til at tage maden med hjem, ligesom
man kan melde fra spisningen, hvis man ikke er hjemme eller ikke ønsker at spise med en kort periode.
Man er på madhold hver 7. uge, og madholdene står også for rengøring af fælleshuset.


Hvor ligger den nærmeste skole og børnehave?
Skole og børnehaver ligger omkring 1 km. fra Overdrevet med adgang via bilfrit stisystem.


Kan man bruge fælleshuset til private formål?
Ja, man kan booke alle eller enkelte rum i fælleshuset uden om den daglige fællesspisning.


Hvordan er parkeringsmulighederne?
Der er en carport knyttet til hvert hus. Det er muligt at oplade elbil i carportene med strøm fra Overdrevets
vindmølle. Overdrevet sørger for at føre strøm frem til carporten, mens installation af ladestation er et
privat anliggende. Elforbruget afregnes månedligt.
Gæsteparkering forefindes.


Må man ryge i Overdrevet/på fællesarealerne?
Rygning i fælleshuset er no go.

Er der ’arbejdspligt’ i Overdrevet?
Alle voksne beboere forventes at deltage i den månedlige arbejdsweekend, som løber fra lørdag klokken 13
til søndag klokken 12. Derudover forventes alle voksne at deltage i mindst to arbejdsgrupper, der håndterer
den daglige drift (have, dyrehold, energi, fællesområder, maskiner, bestyrelse etc.).


Må man have husdyr?
Enkelte beboere har små hunde (som skal holdes i snor), og nogle har katte, kaniner og fugle.

Kontakt:
Michael Tersbøl: michaeltersboel@gmail.com