overdrev.dk
Hverdagen

Hverdagen

Der er altid nogen hjemme i Overdrevet, og der er altid nogen, der har gang i noget i fælleshuset, i haven eller i værkstederne.

Fællesspisning
Kl. 18 ringer klokken til aftensmad. Vi spiser sammen seks dage om ugen, og madholdet, der består af seks voksne/unge, har lagt en varieret ugeplan, så vi får masser af grøntsager fra haven, fisk, vegetarretter og retter med kød fra bl.a. de grise, vi selv opdrætter. Vi spiser overvejende økologisk. Madspild minimerer vi, og høns og grise nyder godt af eventuelle grøntsagsrester fra have og køkken.

Fester og gæster
Som ny Overdriver skal man lige vænne sig til at lave mad til 60, men det kommer hurtigt. Vi stiller gerne op og hjælper hinanden, når vi fejrer runde fødselsdage og andre mærkedage. Og vil man holde fest på dage, hvor der er fællesspisning – og det er jo de fleste – er alle helt naturligt inviteret med.

Fællesmøder og Overdrevsweekender
Vi holder fællesmøde en gang om måneden. Her drøfter vi aktuelle spørgsmål og tager stilling til konkrete forslag fra bofællerne. Det er også her, vi følger op på økonomi og likviditet. Vi tilstræber at nå til enighed og stemmer sjældent om noget. Ligeledes har vi en månedlig Overdrevsweekend, hvor vi sammen maler, rydder op, reparerer, sætter i stand og sætter nye projekter i værk. En stor del af sammenhængskraften i Overdrevet skabes ved at arbejde sammen på kryds og tværs, og det giver god energi, når mange rykker på samme tid.

Arbejdsgrupper
Mange praktiske opgaver er lagt ud i arbejdsgrupper. Her kan man alt efter interesse og kompetencer passe dyr, dyrke grøntsager, styre energiforsyningen, vedligeholde hjemmeside, lave aktiviteter for børnene, passe plæneklipperne, føre regnskab og meget, meget andet. Alle skal deltage i to arbejdsgrupper og desuden være ‘maskinpasser’ for et redskab, en maskine eller lignende.