overdrev.dk
Historien bag Overdrevet

Historien bag Overdrevet

I 1976 indrykkede 3 kvinder en annonce i Information. De søgte deltagere til at etablere et bofællesskab med ejerboliger i forskellige størrelser, fællesrum og fællesarealer. 100 interesserede mødte op til et introduktionsmøde i Huset i Århus. Det blev starten på Overdrevet. 

I 1980 flyttede de første beboere ind i 25 nyopførte huse for enden af et parcelhuskvarter i Hinnerup, nord for Århus. Bofællesskabet havde selv defineret rammerne og hyret en arkitekt til at tegne de private huse og fælleshuset. Fra starten havde Overdrevet en ambitiøs målsætning, som kun er blevet ændret marginalt gennem de mere end 40 år, bofællesskabet har eksisteret. 

Vedvarende energi var et af de bærende fundamenter med opførelsen af egen vindmølle og etablering af solfangere på alle sydvendte tage. Overdrevet var frontrunner på området, og det skabte udfordringer for både bofællesskabet og leverandørerne. Solfangerne måtte således lægges om efter et par år, og vindmøllen udskiftes i 1997. I 2017 blev energiforsyningen suppleret med jordvarme og vindmøllen koblet direkte til fælleshuset. I dag får Overdrevet næsten al sin el og varme fra egne vedvarende energikilder.

Et andet fokuspunkt var økologi og genbrug. En 3 hektar stor mark blev opdyrket på bofællesskabets grund, og høns, grise og får anbragt i stald og i fold. Grøntsager og frugt blev fra starten dyrket efter økologiske principper, indkøbte madvarer er så vidt muligt økologiske, og vi har fra begyndelsen praktiseret en udstrakt grad af affaldssortering og genbrug af materialer og effekter.

Det tredje fokuspunkt var fællesskab. Fra starten blev aftensmaden tilberedt og indtaget sammen alle ugens dage, siden er fredag aften udgået af fællesspisningen, men med seks ugentlige dage er Overdrevet stadigvæk et af de bofællesskaber i Danmark, som har flest dage, hvor aftensmaden er et fælles anliggende. De første år brugte vi rigtig mange ressourcer på at færdiggøre fælleshuset, etablere dyrkning, dyrehold og udenomsarealer – og hjælpe hinanden med at færdiggøre de private huse. I dag er fællesskabet koncentreret om aftensmaden, drift & vedligehold af fællesfaciliteter (dagligt og i den månedlige arbejdsweekend) og i viften af arrangementer og traditioner, som er etableret undervejs i bofællesskabets udvikling.

Med sine mere end 40 år har bofællesskabet været rammen om mange børnefødsler, en del bryllupper, enkelte skilsmisser og nogle få dødsfald. 6 af de oprindelige indflyttere bor her stadig, mange huse har kun været handlet en enkelt gang, og flere beboere er flyttet fra et hus til et andet gennem årene. I dag er vi aldersmæssigt en broget skare, der rækker fra 0 til 83 år og omfatter 7 børn under skolealderen samt 11 skolebørn/unge. 

Du kan læse mere om vores historie i disse bøger, som kan købes hos pedermeyhoff@gmail.com eller lånes på biblioteket.

Overdrevet. Et bofællesskab. Af Ove R. Drevet. Skippershoved, 1982

Spiser I virkelig sammen hver dag?: Et bofællesskab i 25 år. Red. Af Ove R. Drevet. Bofællesskabet Overdrevet i samarbejde med SøftenDal, 2005